Archiv

Záznamy ze všech předchozích ročníků

Rok 2019

Výsledková listina 2019

Stupně vítězů

1. místo:

Gymnázium Brno, třída kapitána Jaroše
Hana Slámová, Jiří Kalvoda, Klára Pernicová a Jindřich Matuška

2. místo:

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec
Jakub Michna, Michela Svatošová, Marek Tatalák a Matyáš Khýr

3. místo:

Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba
Jan Lukovský, Vojtěch Mohelník, Vojtěch David a Lucie Peterková

Nejlepší jednotlivci

Matematika:
Vojtěch David, Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba

Fyzika:
Robert Gemrot, Gymnázium Havířov město, Komenského 2

Chemie:
Jan Obořil, Gymnázium Brno-Bystrc

Biologie:
Veronika Studničková, Gymnázium Krnov

Reportáž soutěžního dne

Datum konání soutěže: pátek 29. 11. 2019
Místo konání soutěže: Gymnázium Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 6a

Průběh dne

V pátek 29. listopadu proběhl v prostorách Gymnázia Ostrava-Zábřeh ve spolupráci se spolkem Proxima z.s., kantory vysokých škol a současných i bývalých žáků gymnázia druhý ročník středoškolské přírodovědné soutěže Vědecký čtyřboj. Letos v něm poměřilo své znalosti v biologii, chemii, matematice a fyzice dvanáct čtyřčlenných týmů z celé Moravy.

 • Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace
 • Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílove
 • Wichterlovo gymnázium
 • Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizac
 • Gymnázium Olomouc-Hejčín
 • Gymnázium Brno-Bystr
 • Gymnázium Ostrava-Hrabůvka
 • Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
 • Gymnázium Krnov, příspěvková organizace
 • Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Zlín
 • Gymnázium Olgy Havlové

Po ranních přípravách a prezenci, při které soutěžící dostali nejen bližší instrukce, ale také vřelé uvítání a balíček se svačinou, blokem a propiskou, mohlo naše klání za přítomnosti ředitele gymnázia začít. Pro větší transparentnost soutěže si školy vylosovaly soutěžní čísla, kterými se podepisovali na své záznamové archy. V soutěžních kolech soutěžící čekaly záludné úlohy na úrovni příslušných mezinárodních Olympiád, a nakonec šifrovací hra (k té se vyjadřujeme níže).

Ceny soutěžícím předávali paní Černá za spolek Proxima, paní Mgr. Hana Sezimová, Ph.D. z přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, která se také podílela na přípravě úloh, a předsedové organizační a úlohové komise Adam Stareček a Jaromír Mielec.

Rozhodně bylo o co stát – každý z výherců získal vlastní medaili a mimo ni mohli získat ceny jako prémiové poukazy na únikové místnosti, fitness náramky, bluetooth reproduktory, powerbanky, flešky, filtrační lahve, volné vstupy do DOV U6, propisky, bloky, vaky na záda nebo reflexní pásky, ale také populární literaturu, která se mnohým bude hodit k maturitní zkoušce. No a kdo tedy vyhrál?

Na prvním místě se umístil tým Gymnázia Brno, třída kapitána Jaroše ve složení Hana Slámová, Jiří Kalvoda, Klára Pernicová a Jindřich Matuška se ziskem 107,6 bodu. Na druhém místě se ziskem 106,7 bodu skončilo těsně Gymnázium Mikuláše Koperníka z Bílovce ve složení Jakub Michna, Michela Svatošová, Marek Tatalák a Matyáš Khýr. A na bronzové příčce se umístili studenti Wichterlova gymnázia ve složení Jan Lukovský, Vojtěch Mohelník, Vojtěch David a Lucie Peterková se ziskem 99,5 bodu.

Oceněni byli také nejlepší jednotlivci z daných oborů: matematiku suverénně ovládl Vojtěch David z Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě se ziskem 41 ze 42 možných bodů, chemii Jan Obořil z Gymnázia Brno-Bystrc se ziskem 34,2 bodu. Druhou medaili za fyziku si domů odnesl loňský výherce Robert Gemrot z gymnázia Havířov město se ziskem 27,5 bodu a druhou medaili za biologii si domů odnesla loňská výherkyně Veronika Studničková z gymnázia v Krnově se ziskem 34,7 bodu.

Bohužel letos soutěž doprovázelo i velké zklamání organizátorů. Nikdo z nás nepředpokládal, že pokud se někdo dobrovolně přihlásí do soutěže, bude mít potřebu si dobrý výsledek zajistit opisováním z mobilu. Protože se tato informace k odpovědným organizátorům dostala až příliš pozdě, nebyl tento účastník diskvalifikován. V příštích ročnících bude kdokoli, kdo bude podvádět, okamžitě diskvalifikován.

Pro ty z vás, které by zajímal proces přípravy soutěže, zde máme drobný pohled do zákulisí. S přípravami celé soutěže se začíná již na jaře, kdy je potřeba sestavit rozpočet a vyjednat peníze. Po schválení rozpočtu se začínají připravovat úlohy. Koncem letních prázdnin se určuje datum soutěže a začínají se připravovat rozpisy prostor, ve kterých bude soutěž probíhat. Se začátkem školního roku se naplno rozbíhají přípravy propagačních předmětů, vytváří se nové grafické podklady, zadává se výroba medailí, tisk, píšou se zvací dopisy, upravují se stránky, vytváří se formuláře atp. Když vezmeme v potaz, že na všechno musíme připravit několik různých cenových variant a poptat několik firem, zabere tato část více času, než by se mohlo zdát. Koncem září se hotové úlohy předávají ke kontrole garantům z vysokých škol, aby byla zajištěna jejich správnost a vhodnost. S garanty se komunikuje až téměř do začátku soutěže, kdy se snažíme úlohy co nejvíc doladit. Během toho, kdy garanti kontrolují úlohy, se dolaďuje harmonogram, nakupují se ceny a připravují se podrobnější rozpisy prací, které je potřeba během soutěžního dne udělat (zajistit, že se všichni dostanou ze zastávek do školy, připravit občerstvení, najít a vybalit všechno z krabic, nanosit vybavení, uklidit učebny, vynosit lavice a napravit chyby, kterých jsme se ve spěchu dopustili).

Tím, že celá soutěž je vlastně ještě v plenkách a teprve se učíme a hledáme ty optimální varianty a řešení, se na soutěži projevují různé bolístky (časový skluz, komunikace mezi organizátory atp.).

Letos tou největší bolístkou byl čas. Celkový časový harmonogram musí začlenit spoustu aspektů, namátkově například musí být v souladu s chodem školy, musí být přizpůsoben dojíždění týmů, musí se přizpůsobit náročnosti opravování jednotlivých soutěžních kol atp. Reálně jsme během dne nabrali zpoždění asi 35 minut, z čehož 20 minut bylo zapříčiněno čekáním na týmy, které nestíhaly kvůli zpoždění vlaku. Tento časový skluz je zhruba stejně velký jako loni. Protože chceme dát prostor soutěžit školám a studentům z větší dálky, bohužel nemůžeme začínat dřív, protože už letos některé týmy musely vstávat kolem čtvrté hodiny, aby byly schopné dojet včas. Zdánlivým řešením by mohlo být zkrácení soutěžních kol nebo vypuštění týmového kola.

Vzhledem k tomu, že se snažíme obsah soutěžních kol co nejvíce přiblížit příslušným mezinárodním olympiádám, nepřipadá nám zkrácení času na jejich řešení jako správná cesta. V matematice a fyzice jsme letos vyzkoušeli nové koncepty strukturalizace úloh, v čemž chceme v příštím ročníku pokračovat v chemii a biologii. V případě, že bychom zkrátili čas na jejich řešení dejme tomu na 90 minut, místo současných 120, chyběla by ta půlhodina buďto k vyřešení těch jednoduchých úloh nebo naopak k dořešení těch úloh těžkých.

Vypuštěním týmového kola bychom zase ztratili cenný čas na opravování. Po loňských zkušenostech jsme při navýšení počtu škol zavrhli formát týmového kola jako únikových místností. Zkrátka a prostě, nezvládli bychom tolik soutěžních týmů odbavit za přijatelný čas. Navíc by nastal stejný scénář jako loni, kdy někteří soutěžící museli skoro hodinu čekat, než poslední týmy únikové místnosti opustí. Vhodnou náhradou, která navíc koresponduje s původním konceptem soutěže, jsou podle nás šifrovací hry. Šifrovačka letos byla připravená dobře. Bohužel, časový skluz a nepřízeň počasí se na ní výrazně podepsali, což nás všechny moc mrzí, protože si s ní někteří dali opravdu velkou práci.

Letošní ročník je pro nás velkou zásobárnou zkušeností i díky vašim podnětům, které jste nám mnozí sepsali do dotazníku. Spoustu věcí z pohledu organizátorů nevidíme, a proto nám vaše zpětná vazba opravdu pomohla. Připravit takovou soutěž v takovém rozsahu není nic snadného, ale snažíme se to všichni dělat nejlépe jak umíme.

Děkujeme Vám všem za účast a doufáme, že si mnozí z Vás připravované změny přijedou příští rok na Vědecký čtyřboj 2020 vyzkoušet osobně.


Rok 2018

Výsledková listina 2018

Stupně vítězů

1. místo:

Wichterlovo Gymnázium, Ostrava – Poruba
Jan Lukovský, Jiří Močkoř, Vojtěch David a Vojtěch Mohelník

2. místo:

Gymnázium J. Kainara, Hlučín
Tomáš Raunig, Jan Papesch, Jonáš Bilík a Jakub Metelk

3. místo:

Gymnázium Krnov
Dominik Stejskal, Tomáš Kostelník, Vojtěch Pavlík a Veronika Studničková

Nejlepší jednotlivci

Matematika:
Dominik Stejskal, Gymnázium Krnov

Fyzika:
Robert Gemrot, Gymnázium Havířov – Město

Chemie:
Patrik Kula, Gymnázium Ostrava – Hrabůvka

Biologie:
Veronika Studničková, Gymnázium Krnov

Reportáž soutěžního dne

Datum konání soutěže: úterý 27. 11. 2018
Místo konání soutěže: Gymnázium Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 6a
Středoškolská soutěž ,,Vědecký čtyřboj“ se konala pod záštitou náměstkyně primátora statutárního města Ostravy Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D.

Průběh dne

Člověk je od přírody soutěživý tvor a možností k porovnání dovedností není samozřejmě nikdy dost. A právě jednu takovou možnost nabídl letošní první ročník Vědeckého čtyřboje!

V úterý 27. 11. se na Gymnáziu v Ostravě – Zábřehu sešly ty nejlepší mozky středních škol a gymnázií, aby změřily své síly v čistě přírodovědném souboji pořádaném Gymnáziem Ostrava – Zábřeh a  spolkem Proxima pod taktovkou Adama Starečka – studenta 8. ročníku gymnázia v Ostravě Zábřehu a Jaromíra Mielce, studenta Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Studenti soutěžili ve čtyřčlenných týmech, přičemž každý tým se skládal z expertů na čtyři různé oblasti – matematiku, fyziku, chemii a biologii.

Příprava na soutěž začala již v brzkých ranních hodinách a organizátoři měli spoustu práce, znevýhodněni byli navíc tím, že čtyřboj se letos pořádal úplně poprvé, chyběly tudíž zkušenosti a tipy z minulých let. Nenastaly však žádné větší potíže, a tak bylo v 8 hodin vše nachystané na prezenci, během které každý soutěžící dostal balíček se svačinou, blokem a propiskou, a posléze samotnou soutěž.

V první části řešili soutěžící samostatně po dobu 90 minut teoretické úlohy z jednotlivých předmětů. Úlohy byly sestaveny studenty vysokých škol (UK, VŠB, Indian Institute of Technology Delgi) a zkontrolovány vysokoškolskými pedagogy, což zaručuje jejich kvalitu, odbornost a správnost.

Ve druhém kole se fyzikáři, chemici a biologové vypořádávali pro změnu s úlohami praktickými, zatímco matematici řešili geometrii a numerickou matematiku. V této části měli navíc 10 minut, během kterých si mohli připravit vše potřebné pro provedení samotných pokusů, ty pak zase trvaly 90 minut.

Poslední, týmová část, byla rozhodně nejzajímavější. Ve dvou paralelně běžících únikových místnostech museli studenti spojit své síly a zároveň zapojit logické myšlení i všeobecné znalosti a do dvaceti minut získat klíč a dostat se z uzamčeného prostoru. Přestože únik nebyl vůbec jednoduchý, našly se týmy, kterým se podařilo všechny úkoly včas a správně vyřešit. Zábavná byla tato část i z hlediska příprav, organizátoři se samozřejmě neubránili lehkým obavám, jestli vše bude fungovat. Nakonec však kromě časového skluzu nenastal žádný problém.

Ceny přijel předávat doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D., vedoucí katedry matematiky na přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, který se mimo jiné také podílel na přípravě úloh, a Mgr. Ivana Češková, předsedkyně spolku Proxima.

Rozhodně bylo o co stát – výherci mohli získat nejen sladkou odměnu v podobě Marlenky či klasické ceny jako propisky, bloky, vaky na záda nebo reflexní pásky, ale také medaile či velmi hodnotné ceny – sluchátka, powerbanky, flešky, filtrační lahve, ti nejlepší v konkrétních oborech získali také odbornou literaturu. No a kdo tedy vyhrál?

Zbytek týmů roznesl na kopytech tým z Wichterlova gymnázia složený ze studentů sexty Jana Lukovského, Jiřího Močkoře, Vojtěcha Davida a Vojtěcha Mohelníka. Za nimi se na druhém místě umístilo gymnázium v Hlučíně, které reprezentoval tým ve složení Tomáš Raunig, Jan Papesch, Jonáš Bilík a Jakub Metelka. No a na skvělém třetím místě pak skončili Dominik Stejskal, Tomáš Kostelník, Vojtěch Pavlík a Veronika Studničková z gymnázia v Krnově.

Oceněni však byli také nejlepší čtyři z každého oboru: matematiku ovládl Dominik Stejskal z gymnázia v Krnově, chemii Patrik Kula z gymnázia v Hrabůvce, fyziku Robert Gemrot z gymnázia Havířov-Město a biologii Veronika Studničková, opět z velmi úspěšného gymnázia v Krnově. Na každého z těchto čtyř čekala navíc krásná speciální medaile. Celkovou výsledkovou tabulku najdete v sekci ,,Ke stažení“.

Celý čtyřboj byl rozhodně skvělou zkušeností jak pro soutěžící, tak pro organizátory, a nezbývá než doufat, že příští rok proběhne další a ještě lepší.

O soutěži se můžete dočíst také v oběžníku Radnice nebo Jižních listech.