Vědecký čtyřboj

Přírodovědně zaměřená soutěž pro studenty středních škol

Aktuality

Výsledky soutěže, fotografie a slovo závěrem

Na stránky byla do sekce archiv přidána kompletní výsledková listina a závěrečné shrnutí letošní soutěže. Fotografie z letošního roku najdete v sekci fotogalerie.

Studijní text pro všechny zájemce o fyziku

Do studijních textů v sekci ke stažení byl přidán Slovníček elementárních pojmů diferenciálního a integrálního počtu pro mladé fyziky.


O co jde?

Vědecký čtyřboj je přírodovědně zaměřená soutěž, které se mohou zúčastnit čtyřčlenné týmy složené ze studentů středních škol. Oplýváte-li tedy dovednostmi z matematiky, fyziky, chemie nebo biologie, neváhejte se zapojit!

Soutěž se skládá ze tří částí – během první, teoretické, čeká na soutěžící test sestavený studenty vysokých škol, poté je připravena praktická část v laboratoři a pro matematiky zajímavé úlohy. Nejlepší část přichází nakonec – týmová práce během šifrovací hry!

Kromě originálních a zajímavých úloh, kterým soutěžící čelí, čekají pak na vítěze také hodnotné ceny. Letošní ročník se koná v pátek 29. listopadu 2019 na Gymnáziu Volgogradská v Ostravě-Zábřehu za účasti šestnácti týmů z celé Moravy. Budeme se na vás těšit!