O soutěži

 

S prvotním nápadem soutěže přišli v roce 2015 dva (dnes již bývalí) studenti gymnázia Volgogradská v Ostravě-Zábřehu, Adam Stareček a Jaromír Mielec. Nápad začali v roce 2017 realizovat, a tak se za podpory spolku Proxima a pod záštitou města Ostravy v roce 2018 za účasti ostravských středních škol a gymnázií odehrál první ročník, který se setkal s velkým úspěchem.

Vědecký čtyřboj je přírodovědná soutěž, v níž účastníci měří své síly ve čtyřech oborech – matematice, fyzice, chemii a biologii. Zúčastnit se mohou čtyřčlenné týmy složené ze středoškolských studentů oplývajících dovednostmi právě v těchto vědách.

Princip soutěže spočívá jak v samostatné práci jednotlivých soutěžících, tak ve schopnosti dát mozky dohromady a pracovat jako tým. V první části čekají na každého studenta teoretické a následně praktické úlohy, v nichž se ve svém oboru sám za sebe pokouší získat pro své spolusoutěžící co nejvíce bodů. Poté přichází společná část, kdy musí členové týmu spojit své síly v připravené hře, v níž se mísí znalosti všech čtyř předmětů a jednotlivec tedy nemá šanci uspět.

Na celé soutěži se mimo jiné podílejí také vysoké školy (UK, VŠB, Indian Institute of Technology Delgi), jejichž studenti sestavují všechny úlohy, které jsou posléze kontrolovány pedagogy. To zaručuje jejich originalitu, kvalitu a odbornost.

Každý soutěžící si domů odnese drobnosti a upomínkové předměty, na výherce pak kromě krásných medailí navíc čekají hodnotné ceny, ať už v podobě sladkých odměn či praktických věcí, jakými jsou například powerbanky, sluchátka, odborná literatura či předměty spojené s danou vědou. Ceny jsou velmi různorodé a každý rok se snažíme přijít s něčím novým, zajímavým a především užitečným.

Na dalších ročnících dále pracujeme a zdokonalujeme je, ten letošní bude například rozšířen na celou Moravu a zúčastnit se bude moci dvojnásobek týmů.