Partneři a poděkování

 

Partneři


Projekt je realizovaný s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Poděkování

 • doc. RNDr. Janu Šustkovi, Ph.D.
 • doc. RNDr. Romanu Maršálkovi, Ph.D.
 • Mgr. Haně Sezimové, Ph.D.
 • Mgr. Jaroslavu Vrbovi
 • Mgr. Ivaně Češkové
 • RNDr. Jiřímu Chmelovi
 • Mgr. Lence Plachtové
 • Mgr. Kateřině Tabákové
 • PhDr. Libuši Foberové, Ph.D.
 • Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D.
 • Mgr. Jiřímu Surmovi
 • Ing. Václavu Vaňkovi
 • Mgr. Tomáši Vachutkovi
 • Bc. Lence Hýlové
 • Janě Liberdové
 • Janě Klepáčové
 • Kateřině Argalášové
 • Otakaru Salajovi
 • Radkovi Zajíčkovi
 • Lukáši Supikovi
 • Pavlu Kůsovi
 • Janu Hertlovi
 • Jáchymovi Barešovi
 • Navneel Singhalovi
 • Tereze Alexandře Kupské
 • Zuzaně Gajdičiarové
 • žákům 6.A 2018/2019 Gymnázia Ostrava – Zábřeh