Partneři a poděkování

Partneři


Projekt je realizovaný s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Poděkování

 • doc. RNDr. Janu Šustkovi, Ph.D.
 • doc. RNDr. Romanu Maršálkovi, Ph.D.
 • Mgr. Haně Sezimové, Ph.D.
 • Mgr. Jaroslavu Vrbovi
 • Mgr. Ivaně Češkové
 • RNDr. Jiřímu Chmelovi
 • Mgr. Lence Plachtové
 • Mgr. Vladimíře Onderkové
 • Mgr. Jiřímu Surmovi
 • Ing. Václavu Vaňkovi
 • JUDr. Tomáši Vachutkovi
 • Bc. Lence Hýlové
 • Bc. Pavlu Kůsovi
 • Dominice Chromkové
 • Kláře Ajglové
 • Filipu Strakošovi
 • Otakaru Salajovi
 • Radkovi Zajíčkovi
 • Lukáši Supikovi
 • Janu Hertlovi
 • Jiřímu Valovi
 • Jáchymu Barešovi
 • žákům Gymnázia Ostrava‑Zábřeh