Přihláška

 

Základní údajeČlenové týmu

Tým musí mít právě 4 členy, všechna pole jsou pro účel registrace do soutěže povinná. Každý předmět musí být obsazen právě jedním členem.

# Jméno Přijmení Věk Třída Předmět
1
2
3
4

* Přihlášením do soutěže s názvem „Vědecký čtyřboj“ vyjadřuji souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dle Nařízení EU 679/2016 v rozsahu údajů obsažených v přihlášce, tj. jméno, příjmení, datum narození (resp. věk), název školy, e-mailová adresa. Dále vyjadřuji souhlas s pořizováním audiovizuálních záznamů mé osoby z průběhu soutěže a se zveřejněním těchto údajů: jméno, příjmení, věk, název školy, výsledků dosažených v soutěži a se zveřejněním audiovizuálních záznamů mé osoby pořízených v průběhu soutěže za účelem zveřejnění výsledků dosažených v soutěži a veřejné prezentace soutěže.